Om oss

Vi som driver Liedakka Jakt och Fiske är ättlingar till Henrik i 2:a och 3:je led. Vi har bildat en ekonomisk förening med delägare och ättlingar som medlemmar med syfte att inbringa medel för att restaurera och bevara detta kulturarv.