Historia

Platsen användes ursprungligen för renskiljning och namnet Liedakka kommer ur det samiska ordet för blomma.

Gården anlades ca 1860 av Johan Josefsson Asplund (Nutti). Han var av samesläkt och till en början renskötare men efter att första hustrun avlidit gifte han om sig med Anna Brita Persdotter Riska som inte var av samesläkt, blev bofast och började med jordbruk, jakt och fiske vid sidan av renskötsel.

Efter Johans död 1881 övertogs gården av äldste sonen Henrik som fick 9 barn med första hustrun Febe Isaksdotter och 7 barn med andra hustrun Hilda Matsdotter Ollila. Av dessa 16 barn uppnådde endast 9 vuxen ålder. Henrik avled 1931 och familjen flyttade 1938 till Idivuoma. Efter detta användes huset för jakt, fiske och t.o.m 50-talet under slåttertiden.